استاندارد آب دیگ های بخار
آب نسبت به مواد معدنی رایج دیگر گرمای بیشتری را جهت افزایش درجه حرارت جذب می کند. بخار قادر به جذب مقادیر زیادی از گرما می باشد که این خواص منحصر به فرد آب، آن را تبدیل به یک ماده خام ایده آل برای گرمایش و فرآیند های تولید نیرو کرده است.
همه آب های طبیعی حاوی مقادیر متفاوتی از مواد محلول و معلق و گازهای محلول می باشند. مقدار مواد معدنی محلول موجود در آب دارای رنج متفاوت از ۳۰ گالن بر لیتر در آب دریا و میزان ۱۵۰۰ تا ۰۰۵.۰ میلی گرم بر لیتر در منابع آب شیرین می باشد.
از آنجایی که ناخالصی های موجود در آب باعث ایجاد مشکالت در دیگ های بخار )بویلر( می شود، باید به کیفیت آبی ً که برای تولید بخار استفاده می شود دقیقا توجه شود.
سه مشکل عمده ای که به خاطر کیفبت آب بویلر به وجود می آید عبارتند از
1 – مشکل رسوب گرفتگی

2 – مشکل خورندگی.
3 – مشکل حمل قطرات آب بویلر توسط بخار
. برای کنترل این سه مشکل سه روش اساسی بشرح ذیل معمول است:
– تصفیه خارجی: در آب ترمیمی به بویلر و نیز آب کندانسه، ناخالصی هایی چون امالح سختی آور، سیلیکا و گازها را حذف و یا به حداقل کاهش می دهند. به طور کلی در آب تغذیه باید ناخالصی ها به حداقل ممکن )از نظر اقتصادی( کاهش یابد.
2- -تصفیه داخلی: با تزریق مواد شیمیایی مناسب به آب تغذیه بویلر و آب بویلر و نیز تصحیحات مکانیکی مشکالت احتمالی را تحت کنترل در می آورند
. 3 -بلودان: با خارج کردن قسمتی از آب تغلیظ شده بویلر و جانشین کردن آب ترمیمی، شدت تغلیظ شدن ناخالصی های آب بویلر را کنترل می کنند
. البته بدیهی است که این سه روش به ترتیب الویت نوشته شده است. و معموال همیشه در عمل سه روش باال الزم به نظر می آید و باالترین ظریب اطمیمنان را در تصفیه آب مناسب جهت بویلر خواهیم داشت. و در واقع روش های دوم و سوم روش های تکمیلی برای روش اول خواهند بود.
در موردتصفیه خارجی آب بویلر به این نکته باید توجه کنیم، چون تصفیه آب مصرفی در صنایع بسیار زیاد است، انتخاب روش های مختلف تصفیه می تواند در هزینه های تصفیه آب کامال چشمگیر باشد. هرچند که استفاده از رزین های تعویض یونی در تصفیه آب تغذیه بویلر اجتناب ناپذیر است، اما در سال های اخیر استفاده از روش اسمز معکوس به همراه رزین متداول گردیده و نشان داده شده است که کاربرد سیکل ترکیبی اسمز معکوس و رزین می تواند در شرایط حتی اقتصادی تر از رزین به تنهایی باشد.
میزان ناخالصی های موجود در ترکیب آب ورودی به دیگ بخار باید به گونه ای باشد که بتواند به تعداد دفعات معقولی بدون گذر از محدودیت های خاصی که جهت طراحی بویلرها در نظر گرفته شده است تغلیظ شود.
اگر آب ورودی مطابق با استانداردها و خواص مورد نیاز نباشد، باید جهت حذف این ناخالصی ها تصفیه شود.با توجه به اینکه تصفیه شیمیایی در درون بویلر قادر به مقابله کردن و بی اثرسازی ناخالصی ها می باشد، نیاز به حذف کامل کلیه ناخالصی های موجود در آب در کلیه موارد نمی باشد. خلوص آب تغذیه بویلرها شامل، میزان و ماهیت ناخالصی ها می باشد نمک های سدیم برخی از ناخالصی ها مانند سختی، آهن و سیلیس نیاز به توجه بیشتری نسبت به سایر امالح مثال دارند. درجه خلوص آب تغذیه مورد نیاز توسط شرایط طراحی بویلر )فشار طراحی، نرخ انتقال حرارت و غیره( محدود می شود می تواند بنابراین میزان خلوص مورد نیاز می تواند به طور گسترده ای متفاوت باشد. یک بویلر فشار پایین معموال آب خوراک با سختی باال را تحمل کند. در حالی که در برخی از بویلرهای مدرن با فشار باال، کلیه ناخالصی های ً موجود در آب تقریبا باید حذف گردد. ً محدوده نسبتا گسترده ای می تواند به عنوان حداکثر میزان مواد قلیایی، نمک، سیلیس، فسفات و غیره، در رابطه با فشار کار ارائه شود. سطوح حداکثر واقعی باید توسط سازندگان بویلر ارائه شود، که پایه طراحی مشخصات بویلر درخواستی خواهد بود.

تفاوت بخار خشک با بخار مرطوب
قبل از پرداختن به موضوع تفاوت بخار خشک با بخار مرطوب در دیگ بخار بویلر صنعتی ابتدا باید با مفاهیم اولیه که مربوط به بخار و انواع بخار صنعتی ، تجهیزات تشکیل دهنده بخار دیگ بخار یا بویلر صنعتی آشنایی کامل داشته باشید. برای اینکار میتوانید به مقاله بخار یا steam مراجعه کنید و از نحوه بوجود آمدن بخار و اینکه بخار چیست و کاربرد آن در صنعت چیست اطلاعات کامل بدست آورید. همچنین برای اطلاع از دیگ بخار steam boiler و انواع بویلر صنعتی میتوانید با یک کلیک تمامی اطلاعات مربوط برای درک درست از این وسیله پر کاربرد را بدست آورید. پس از مطالعه مقاله های مربوط حال باید قبل از پرداختن به مقوله تفاوت بخار خشک با بخار مرطوب توضیحاتی در مورد اینکه بخار خشک چیست؟ بخار مرطوب چیست؟ را بدانید سپس بعد از تعریف این دو نوع بخار تفاوت آن را بررسی می کنیم.
بخار مرطوب چیست ؟
اگر کسی به شما بگوید “بخار” احتمالاً فکر می کنید “رطوبت” است. اما بخار می تواند خشک یا مرطوب باشد. هنگامی که آب را گرم می کنید و آب به نقطقه جوش در فشار عادی می رسد. دمای جوش (۱۰۰ درجه سانتیگراد / ۲۱۲ درجه فارنهایت) آب از حالت مایع به حالت گازی تبدیل می شود و در نتیجه بخار آب حاصل می شود. این نوع بخار دارای قطرات پراکنده آب است این همان بخار مرطوب می باشد. برای درک بهتر بخار مرطوب بگذارید یک مثال ساده را بزنیم. یک کتری آب را فرض کنید. بدلیل حرارت بالای که توسط اجاق بوجود می آید. دمای آب بالا می رود.
آب گرما را به تدریج جذب می کند، مولکول های H2O از هم پاشیده می شوند و آب شروع به جوشیدن می کند. هنگامی که مقدار کافی انرژی جذب شد ، برخی از مولکول ها تبخیر می شوند. بخار روزنه کتری خارج می شود. تماس بخار با محیط سرد باعث می شود تا انرژی خود را از دست بدهد. سپس تبدیل به بخار مرطوب شود. در دیگ بخار میتوان میزان رطوبت بخار مرطوب را تنظیم نمود.
نکته : برای بالا بردن یک گرم آب از دمای انجماد (۰ درجه سانتیگراد) تا نقطه جوش نیاز به ۱۰۰ کالری گرما است.
بخار خشک چیست ؟
بخار خشک یا مافوق گرم همانطور اگه از اسم این نوع بخار پیداس دارای حرارت و دمایی بسیار بالایی است. بدین صورت که در این نوع بخار هیچ گونه ذرات آب وجود ندارد. در مبحث بخار مرطوب گفته شد که دمای نقطه جوش برای تبدیل آب به بخار ۱۰۰ درجه سانتیگراد است. هنگامی که این دما بیش از ۱۱۰ درجه سانتیگراد ، حتی ۱۲۰ درجه سانتیگراد باشد ، انرژی حرارتی آن بالا می رود و بخار خشک تولید میشود. بخار خشک هیچونه ذرات آب را در خود ندارد. و رطوبت آن صفر است. حال با این دو نوع بخار آشنا شدید اما تفاوت بخار خشک با بخار مرطوب و همچنین کاربرده های این دو بخار چیست؟

تفاوت بخار خشک با بخار مرطوب در دیگ بخار بویلر صنعتی چیست ؟
بخار خشک دارای دمای بالاتری است اما بخار مرطوب دمای کمتری دارد. در ملکول های تشکیل دخنده بخار خشک هیچونه آبی وجود ندارد در صورتی که در مولکول های بخار مرطوب ذرات آب وجود دارد. درصد رطوبت بخار خشک بسیار کمتر از بخار مرطوب می باشد. از کاربرد های بخار خشک میتوان به استریل و ضدعفونی کنندگی اشاره نمود. کاربرد بخار مرطوب را میتوان جهت رطوبت سازی برای محیط بیان نمود. از بخار خشک و بخار مرطوبت باتوجه به نیاز صنایع مختلف میتوان استفاده نمود

دیگ بخار تجاری

آیا می دانید دیگ بخار چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟ دیگ بخار یک مخزن ضمیمه است که در آن آب داغ می شود و گردش پیدا می کند. از این مخزن برای تهیه و تولید نیروی برق و گرما استفاده می شود. در مقالات قبل شما را با انواع مختلف دیگ بخار و همچنین کاربرد های مختلف آن آشنا کردیم. در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد دیگ بخار و نحوه کارکرد آن به دست آورید.

کوره دیگ بخار در جایی قرار دارد که سوخت و هوا با هم مشتعل می شوند. ترکیب سوخت و هوا با استفاده از آتش زا باعث مشتعل شدن می شود و این جایی است که شعله های آتش زبانه می کشد. گاز های داغ از طریق مبادله گر ها عبور می کنند و این گرما و حرارت به داخل آب انتقال پیدا می کند و در میان آنجا جریان پیدا می کند. در نهایت گاز های مشتعل کننده از طریق دودکش دود دیگ بخار را در اتمسفر تخلیه می کنند.

انواع مختلف دیگ بخار

دیگ بخار

دیگ بخار تاسیساتی

دیگ بخار صنعتی

دیگ بخار صنعتی

دیگ بخار تجاری

دیگ بخار تجاری

دیگ های بخار غلیظ کننده

آیا می دانید دیگ بخار غلیظ کننده چیست؟

دیگ های بخار غلیظ کننده انرژی را با استفاده از تبادلگر های گرما حفظ می کند. تا انرژی های اضافی را قبل از خروج از راه دودکش از گاز های آتش زا حذف کند.

گاز های آتش زا که از دیگ بخار غلیظ کننده تولید می شوند، حرارت بسیار کمتری از دیگ های بخاری که غلیظ کننده نیستند دارند تا مقدار بخار آب لازم در گاز های آتش زا تولید شود.

اثر بخشی دیگ بخار غلیظ کننده 95 درصد و یا بیشتر از است که در مقایسه با دیگ های بخاری که غلیظ کننده نیستند و معمولی هستند این مقدار اثر بخشی به 70 تا 80 درصد می رسد.

دیگ بخار

آیا با نحوه عملکرد دیگ بخار آشنایی دارید؟ دیگ بخار چند نوع دارد؟ در مقالات قبل شما را با انواع مختلف دیگ بخار آشنا کردیم و دریافتید که دیگ بخار استیل دو نوع دارد: دیگ بخار با تونل آتشی و دیگ بخار با تونل آبی در ادامه می خواهیم انواع دیگری از دیگ بخار را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید:

آشنایی با دیگ بخار چدنی

مانند دیگ بخار استیل این نوع دیگ بخار نیز انواع مختلفی دارد: قسمت افقی، قسمت عمودی و یک قسمتی.

دیگ بخار دارای قسمت افقی از قطعه هایی تشکیل شده از که مانند پنکیک یکی روی دیگری قرار گرفته اند. در دیگ بخار با قسمت عمودی نیز قطعه ها در کنار یکدیگر به طور عمودی ایستاده اند. همچنین در مورد دیگ بخار یک قسمتی باید بگوییم که مخزن فشار مانند یک قالب تنها ساخته شده است.

از سیستم بخار و تقطیر کردن دیگ بخار چه می دانید؟

به طور کلی دیگ بخار برای تولید منابع بخار یا آب داغ برای کاربرد های گرمایشی مورد نیاز است.

در سیستم بخار و تقطیر آب به مخزن آب گرما داده می شود تا آب داغ شود و به شکل بخار در بیاید. هنگامی که آب داغ به بخار تبدیل می شود بخار در اطراف مخزن دوباره تقطیر می شود.

فواید دیگ بخار

تله بخار به در سر تا سر سیستم بخار نصب می شود تا مانع تقطیر، هوا و گاز های چگالی پذیر شود. امروزه معمولا از 5 مدل تله بخار استفاده می کنند:

نوعی فشار متعادل شده با تله ترمو استاتیک که قابلیت انعطاف دارد و دریچه سیستم را حرکت می دهد تا مانع تقطیر شود.

جلوگیری از تقطیر با استفاده از انبساط مایعات. این نوع تله برای تقطیر بخار به شکلی عمل می کند که با استفاده از بیشتر شدن مایعات دریچه بخار بسته بماند و بخار آب تقطیر نشود.

دیگ بخار با تونل آبی

دیگ بخار باعث می شود تا لوکوموتیو حرکت کند در مقاله قبل شما را با انواع مختلف دیگ بخار آشنا کردیم و گفتیم که دیگ بخار با تونل آتشی چه مشخصاتی دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با سایر انواع و ویژگی های دیگ بخار آشنا کنیم.
دیگ بخار با تونل آبی
در دیگ بخار با تونل آبی، آب درون تونل و گاز های آتش زا به سمت خارج تونل هدایت می شود و از آنجا عبور می کنند. یکی از فواید دیگ بخار با تونل آبی این است که وزن بخار های ایجاد شده کمتر است. دیگ بخار با تونل آبی زمان کمتری سپری می کند تا بخار به وجود آورد. دیگ بخار با تونل آبی انعطاف پذیری بیشتری در پاسخ به تغییرات دارد. و توانایی بالایی در تولید بخار دارد.
دیگ بخار با تونل آبی دقیقا در نقطه مقابل دیگ بخار با تونل آتشی دارد. در دیگ بخار با تونل آبی آب از درون تونل جریان پیدا می کند و دورن کوره را می پوشاند تا آتش گیرد. این تونل ها به طبلک بخار و طبلک گل و لای و رسوبات متصل هستند. آب داغ می شود و بخار در قسمت های بالایی طبلک تولید می شود.
کارهایی که به بخار های خیلی زیاد نیاز دارند از دیگ بخار با تونل آبی استفاده می کنند. صنعت دیگ بخار با تونل آبی بخار های حجیم و آب جوش را برای کاربرد های مختلف صنعتی به وجود می آورد. دیگ بخار با تونل آبی کمتر برای کاربرد های گرمایشی استفاده می شود.

دیگ بخار
دیگ بخار با تونل آبی چه ویژگی هایی دارد:
این نوع دیگ بخار خیلی بیشتر از دیگ بخار با تونل آتشی قابل دسترس است و قابلیت بالایی در تولید بخار دارد.
این نوع دیگ بخار قابلیت کنترل فشار تا بیش از 5000 پی اس آی جی را دارد.
خیلی سریع تر از دیگ بخار با تونل آتشی به حالت اولیه اش بر می گردد.

همانطور که می دانید با استفاده از دیگ بخار، لوکوموتیو حرکت می کند. در مقالات قبل گفتیم که دو نوع دیگ بخار استیل تولید می شود: دیگ بخار با تونل آتشی و دیگ بخار با تونل آبی. برای آشنایی بیشتر با کاربرد های دیگ بخار می توانید مقالات قبل را مطالعه کنید. در ادامه می خواهیم شما را با ویژگی های دیگ بخار با تونل آتشی بیشتر آشنا کنیم.

دیگ بخار

دیگ بخار با تونل آتشی

در این مدل دیگ بخار گاز های اشتعال پذیر از درون تونل عبور می کنند این در حالی است که از بیرون آب اطراف تونل را احاطه کرده است. مزیت ها و فواید دیگ بخار شامل ساختار ساده و دسترسی راحت تر به آب است.

زیان های دیگ بخار با تونل آتشی شامل چه مواردی است؟ دیگ بخار با تونل آتشی وزن بسیار سنگینی دارد. و زمان عملکرد و تولید بخار در دیگ بخار آتشی تقریبا خیلی طول می کشد. به خاطر اینکه مقدار آبی که زمان می برد تا بخار شود بسیار زیاد است.

و ساختار و عملکرد دیگ بخار با تونل آتشی معمولا به گونه ایی است که به سرعت قادر به پاسخگویی و عملکرد سریع نخواهد بود. رایج ترین استفاده و کاربرد دیگ بخار با تونل آتشی مربوط می شود به کاربرد های گرمایشی دیگ بخار در ارتباط با دیگ های بخار دریایی. این نوع دیگ بخار به دلیل سایز جمع و جور و متناسبی که دارد در دریانوردی استفاده می شود.

نام دیگ بخار با تونل آتشی بسیار توصیفی است. آتش یا گرمایی که از آتش زا خارج می شود، از طریق تونل انتقال پیدا می کند. که توسط مواد سیال به منظور تولید گرما احاطه شده است.

بدنه ی دیگ بخار به مخزن فشار وارد می کند و شامل مایعات و مواد سیال می شود.

در بیشتر مواقع این مواد سیال آب هستند که به خاطر تولید گرما دچار چرخش می شوند، تا بخار تولید شود.

دیگ بخار

آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده است که چرا لوکوموتیو ها بخار تولید می کنند؟

در واقع این بخار به وسیله ی دیگ بخار تولید می شود که وظیفه اش راه اندازی قطار است. دیگ بخار توسط محترق کردن سوخت هایی مانند، روغن، چوب و زغال سنگ و گاز های طبیعی کار می کند و با جوشاندن آب، محترق می شود.

در دیگ بخار جدا از سوخت واکنش های هسته ایی ممکن است گرما را تغذیه کنند. آبی که در دیگ بخار به بخار تبدیل می شود، فشار آن باعث راه اندازی و کارکرد موتور می شود. در زمان های قدیم قبل از این که ژنراتور های بخار اختراع شود برای موتور لوکوموتیو از دیگ بخار استفاده می کردند. از دیگ بخار صنعتی چه می دانید؟ با مطالعه مطالب قبل می توانید اطلاعات بسیار مفیدی در این مورد کسب کنید.

امروزه دیگ بخار شکل گسترده تری به خود گرفته است و موتور بزرگ تری دارد که به آن ژنراتور بخار نیز می گویند. ژنراتور های بخار می توانند بخار بیشتری نسبت به دیگ بخار تولید کنند.

دیگ بخار معادن

از دیگ بخار بیشتر در چه جاهایی استفاده می شود؟

دیگ بخار بیشتر در صنایع و معادن استفاده می شود. دیگ بخار در جاهایی کاربرد دارد که به بخار، آب داغ، و همچنین تولیدات آب داغ نیاز باشد.

به طور کلی دو نوع دیگ بخار وجود دارد: دیگ بخار با تونل آتشی و دیگ بخار با تونل آبی. دیگ بخار با تونل آتشی نصب و عملکرد بسیار راحت و آسانی دارد. این نوع دیگ بخار در تولید بخار لوکوموتیو ها استفاده می شود. کاربرد های دیگری که این مدل دیگ بخار دارد شامل گرمایش ساختمان ها و تولید نیرو در روند تولید و کار کارخانه ها است.

دیگ بخار با تونل آبی نیز بیشتر در کشتی ها و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی که به دیگ بخار با تونل آبی نیاز دارند شامل پالایشگاه های نفت، ذوب آهن، صنایع شیمیایی و ماشین آلات کاغذ سازی می شوند.

از دیگ بخار انواع مختلفی در این بازار وجود دارد که دیگ بخار صنعتی یکی از آنها می باشد. دیگ های بخار صنعتی به دلیل اینکه باید جوابگویی بالایی داشته باشند اکثرا دارای کیفیت بسیار خوبی هستند.

در این مقاله می خواهیم شما را با دیگ بخار صنعتی نوع خود اتکا آشنا کنیم. جالب توجه است بدانید که اجزای سازنده این دیگ دارای دو سینی جداگانه می باشد که به طور طبیعی می چرخند و با این کار توانایی تولید 450 تن بخار در ساعت را دارند.

شعله های آتش این دیگ بخار صنعتی در دیواره های جلویی دستگاه می باشد و جوری تنظیم شده است که حرارت به طور یکنواخت بر روی تمام سطوح پخش شود و حرارت به طور همزمان به تمام نقاط برسد.

قابل توجه است بدانید این نوع دیگ بخار صنعتی دارای فن دمنده پر قدرتی است که  سیستم هوای احتراق را تامین می کند و معمولا به طور تک و یا دو سوخته می باشند که سوخت آنها یا گازی و یا سوخت بنزینی می باشد.

این دیگ های بخار صنعتی به این دلیل در بازار محبوب شده اند که دارای کیفیت بالایی می باشند که استاندارهای مورد نیاز را رعایت می کنند. جالب توجه است که کارایی این دیگ بخار صنعتی بسیار بالا می باشد.

نوع دیگری از این دیگ بخار صنعتی وجود دارد که هم در صنعت و هم در نیروگاه ها استفاده می شود. این نوع دیگ بخار صنعتی فشار و درجه حرارت بالایی برای کار کردن نیاز دارد و جالب توجه است که افت فشار حداقلی را به همراه دارد. در اکثر کارخانجات از اندازه های متوسط این دیگ بخار صنعتی استفاده می شود چرا که همین اندازه با قابلیتی که دارد جوابگوی مصارف کارخانجات و صنایع می باشد. این نوع دیگ بخار صنعتی از بالا به دیگ خود متصل است و برعکس نوع قبلی که ذکر شد فقط دارای یک سینی گرم کننده می باشد.

این نوع دیگ بخار صنعتی سیستم چرخشی دارد که آب را به طور طبیعی می چرخاند و باعث گرم شدن آب می شود. این نوع دیگ بخار صنعتی حداکثر دمای 549 درجه سانتی گراد را تامین می کند و سوخت آن نیز هم به صورت گاز و هم بنزین می باشد.

مطمئنا شما خوب می دانید که هر دیگ بخار بسته به خصوصیاتی که دارد برای چه مصارفی و چه کاربردهایی بهتر است. پس در انتخاب انواع دیگ خود در صنعت و یا کارخانه خود دقت لازم را به خر بدهید و حتما قبل از خرید با مشاوران فروش دیگ بخار مشورت نمایید. در خصوص خرید و یا اطلاع از گونه های متنوع و متفاوت دیگ بخار می توانید مقالات موجود در سایت را مطالعه نمایید و یا در صورت نیاز با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.